III „Еразъм” седмица на правната наука – проф. Анджела Ди Грегорио

Публикуваме видеозапис от доклада на проф. Анджела Ди Грегорио (University of Milan, Italy) "Constitutionals courts in the constitutional regressions. Some comparative remarks", изнесен на провелата се на 29 и 30 март 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ международна научна конференция, част от III „Еразъм“ седмица на правната наука.

Медия

Приятели на "Юридически барометър"