„Санкциите в правото” – проф. Лазар Груев

На 15 и 16 април 2019 година в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведоха научни четения на тема „Санкциите в правото”, организирани от катедрите по теория и история на държавата и правото и по наказателноправни науки към ЮФ на СУ.

В конференцията взеха участие водещи юристи, сред които изпъкват имената на проф. Пламен Панайотов, проф. Маргарита Чинова, проф. Малина Новкиришка-Стоянова, проф. Лазар Груев, проф. Даниел Вълчев, проф. Янаки Стоилов и редица други учени.

Юридически барометър ще публикува видеозапис на някои от най-интересните доклади.

Тази седмица представяме на Вашето внимание докладa на проф. Лазар Груев – „Необходими промени в НК относно наказването за престъпление”.

Медия

Приятели на "Юридически барометър"