„Санкциите в правото” – гл. ас. д-р Мирослава Манолова

Представяме на Вашето внимание видеозапис на доклада на гл. ас. д-р Мирослава Манолова „Наказанието и ретрибутивната теория или защо наказваме”, изнесен на провелите се на 15 и 16 април 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ научни четения на тема „Санкциите в правото”.

Медия

Приятели на "Юридически барометър"