„Санкциите в правото” – гл. ас. д-р Красимир Манов

Публикуваме видеозапис на доклада на гл. ас. д-р Красимир Манов „Престъплението като наказание и наказанието като престъпление. Някои размисли за необходимостта от алтернативни способи за реакция срещу престъпленията”, изнесен на провелите се на 15 и 16 април 2019 г. в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ научни четения на тема „Санкциите в правото”.

 

Медия

Приятели на "Юридически барометър"