Courts, Politics and Constitutional Law

В началото на 2020 г. беше публикуван сборникът “Courts, Politics and Constitutional Law. Judicialization of Politics and Politicization of the Judiaciary”, издание на Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York. Той съдържа част от докладите, изнесени през месец март 2019 г. по време на III „Еразъм“ седмица на правната наука в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Сборникът представя критичен поглед върху процесите на юридизиране на политиката и политизиране на съдилищата, като разглежда и начина, по който те влияят на представителната демокрация, на върховенството на закона и на разделението на властите.

Той изследва нарастващото въздействие на съдилищата върху ключови конституционни принципи като демокрацията и разделението на властите, съпътствано от засилващи се критики на това влияние, като от либерална, така и от по-консервативна гледна точка.

Представяйки широк спектър от казуси, изданието ще бъде ценен ресурс за студенти и преподаватели по конституционно право и политически науки, които се стремят да разберат все по-сложните взаимоотношения между съдебната, изпълнителната и законодателната власт.

В книгата са намерили място авторските текстове на проф. Даниел Вълчев, доц. Мартин Белов, проф. Пол Йоуел (Оксфорд), проф. Конрад Лахмайер (Университет „Зигмунд Фройд“, Виена, Австрия), проф. Анджела Ди Грегорио (Държавен университет на Милано), проф. Мауро Цамбони (Стокхолмски университет, Швеция) и др.

Редактор и съставител на сборника е главният организатор на международната научна конференция и заместник-декан по международни отношения, дигитализация и виртуална среда на Юридическия факултет доц. д-р Мартин Белов.

Приятели на "Юридически барометър"