В памет на проф. Йорданка Зидарова (1938-2021 г.)

На 17 ноември 2021 г. ни напусна професор Йорданка Зидарова – един от най-видните български юристи, доайен сред специалистите по международното частно право и дългогодишен преподавател по същата дисциплина в Юридическия факултет.

Проф. д-р Йорданка Зидарова е родена на 27 януари 1938 г. През 1961 г. завършва юридическия факултет на Софийския университет, където преподава от 1968 г. до 2005 г. Специализира във Франция, Италия, Холандия, Люксембург, Германия, като се утвърждава като международно признат авторитет. Автор е на редица публикации в страната и чужбина по международно частно право. Проф. д-р Йорданка Зидарова е основен автор и докладчик по проекта на първия български Кодекс на международното частно право, приет през 2005 г. Ръководител е на Катедрата по международно право и международни отношения в периода 1994-2000 г. Между 2003 и 2011 г. е член на комисията по предоставяне на убежище към Администрацията на Президента на Република България. От 2005 до 2009 г. е член на Консултативния съвет по законодателство при Председателя на XL Народно събрание.

Проф. Зидарова е член на Съюза на учените в България, на Българската асоциация по международно право, на Асоциацията на студентите, завършили Европейския университетски център в Нанси и на Асоциацията на слушателите от Хагската академия по международно право.

Опелото ще се състои на 22 ноември 2021 г. (понеделник) от 11:30 ч. в църквата „Св. София“.

Поклон!

Приятели на "Юридически барометър"