С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за съдебната власт бе образувано Тълкувателно дело № 2/2019 г. за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ОСГТК) по следния въпрос: „Цесионерът притежава ли активна материалноправна легитимация за предявяване на иск по чл. 135, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, ако увреждащата сделка или действие са извършени, след като е възникнало вземането на първоначалния кредитор – цедент, но преди сключването на договора за прехвърляне на вземането?“
Имаме удоволствието да публикуваме приветствените думи на председателя на Конституционния съд на Република България проф. Борис Велчев към студентите по право от Юридическия факултет на Софийския университет, випуск 2018, по време на церемонията по връчване на техните дипломи:
Скъпи приятели на Юридически барометър, публикуваме словото на декана на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. Даниел Вълчев, с което бе открита церемонията по връчване на дипломите на студентите по право от Юридическия факултет, випуск 2018:  
На 7 юни 2019 г. в пленарната зала на Народното събрание бяха връчени дипломите на студентите по право от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, випуск 2018.
През месец май 2019 г. се проведе второто състезание, организирано от Студентска научна академия „Ребус”. То се осъществи в партньорство с Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Студентския съвет при СУ, Център за развитие на човешките ресурси, Pi Gençlik Derneği, Izmir, Center for Intercultural Dialogue (CID), Kumanovo и под ръководството на проф. Пламен Панайотов.
Отборът на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ спечели призовото трето място в Международното състезание по право на Европейския съюз за Централна и Източна Европа (The Central and Eastern European Moot Competition).
Скъпи приятели, представяме на Вашето внимание 18. брой на списание Юридически барометър. Темата на броя е „Действие на решенията на Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на закони”. Бихме искали още веднъж да изразим специална благодарност на големия български юрист проф. Пенчо Пенев, че прие поканата на екипа ни да бъде гост на броя и за помощта, професионализма и всеотдайността при изготвянето му.
Публичното представяне на осемнадесетия брой на списание Юридически барометър ще се състои на 18 април 2019 г. (четвъртък) от 11.00 часа в зала „София“, Гранд Хотел София. На страниците на новия брой ще откриете редица интересни данни, отнасящи се до състоянието и развитието на българския правен ред. Само през 2018 г. Кодексът за социално осигуряване е променен 13 пъти, Законът за обществените поръчки – 11 пъти, Законът за движението по пътищата – 9 пъти, а Кодексът на труда и Законът за енергетиката – по 8 пъти за една година.
На 15 април (понеделник) 2019 г. от 9.00 ч. в Нова конферентна зала и на 16 април (вторник) от 9.00 ч в 224. аудитория на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” ще се проведат вече традиционните Научни четения, организирани от катедрите по теория и история на държавата и правото и по наказателноправни науки към ЮФ на СУ.
От 27 до 30 март 2019 г. в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе III „Еразъм“ седмица на правната наука. Това е едно от водещите събития в европейския академичен календар през тази година. То се състои от международна научна конференция и система от публични лекции. „Еразъм” седмицата на правната наука е голяма международна научна проява, която ЮФ организира за трети пореден път. Тя постепенно се превръща в престижна традиция с широк отзвук сред българската и международната научна общност.

Приятели на "Юридически барометър"