Джордж Карлин

Никога не е „просто игра”, когато печелиш.

Приятели на "Юридически барометър"