Мая Анджелоу

Някой, който те вижда като опция, никога не трябва да бъде твой приоритет.

Приятели на "Юридически барометър"