"Извън контрол" - Закон с най-много изменения и допълнения преди влизането му в сила. Можете да изпратите…
Представяме на Вашето внимание видеозапис на доклада на проф. Даниел Вълчев „Юридическа валидност и нормативни йерархии”, изнесен…
Публикуваме видеозапис от доклада на ас. Димитър Гочев „Българският режим за гражданска конфискация в светлината на практиката…
Представяме видеозапис от доклада на доц. д-р Васил Пандов „Правни системи и методи на регулиране на частноправните…
Представяме на Вашето внимание видеозапис на доклада на проф. Янаки Стоилов „Национално, международно и наднационално право: сечения,…
На 24 януари 2019 година в СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Кръгла маса на тема: „Взаимодействия…

Приятели на "Юридически барометър"