Jivko Stalev b w(1)

На 17.05.2022 г. се навършват 110 години от рождението на един от най-видните български юристи, проф. Живко Сталев.

Живко Стоянов Сталев е роден на 17 май 1912 година в Асеновград. Първоначално започва да учи медицина, но не довършва обучението си.

През 1934 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Между 1937 г. и 1947 г. е последователно доброволен асистент по граждански процес, частен доцент и редовен доцент. През 1947 г. e избран за професор в Юридическия факултет на Софийския университет, където преподава граждански процес, търговско и държавно право. От 1963 г. е доктор на юридическите науки.

Проф. Витали ТаджерНа 3 май 2022 г. се навършват 100 години от рождението на големия българския юрист проф. Витали Таджер.

Витали Таджер е роден на 3 май 1922 г. в гр. София. През 1948 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Между 1952 и 1959 г. е последователно хоноруван асистент, асистент, старши асистент и доцент в Катедрата по гражданско право на Юридическия факултет. През 1966 г. e избран за професор в Юридическия факултет на Софийския университет.

Витали Таджер е доктор по право от 1953 г., а през 1976 г. става доктор на юридическите науки. Между 1962 и 1964 г. е декан на Юридическия факултет на Университета.

Prof. Lubomir VladikinПрез 2021 г. се навършват 130 години от рождението на един от най-изтъкнатите български юристи, талантлив писател и виден мислител – проф. Любомир Владикин.

Любомир Николов Владикин е роден в с. Голямо Белово на 3 септември 1891 г.

През 1915 г. завършва висшето си образование по правни и държавни науки в Юридическия факултет на Софийския университет (ЮФ на СУ). Между 1921 и 1924 г. специализира във Виена, Йена, Вюрцбург и Прага. Доктор по държавни науки на Вюрцбургския университет и доктор по стопански науки на Виенския университет (1924 г.). Между 1932 и 1933 г. е стипендиант на Рокфелеровата фондация за Югоизточна Европа в Италия и Франция. През 1932 г. става лисансие по право към Сорбоната.

Prof. Lilyana NenovaПрез 2021 г. се навършват 100 години от рождението и 25 години от смъртта на големия българския юрист проф. Лиляна Ненова – оставила забележителна следа в областта на семейното и наследственото право.

Лиляна Димитрова Ненова е родена на 11 май 1921 г. в гр. Стара Загора.

През 1944 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (ЮФ на СУ). От 1946 г. е асистент в Катедрата по гражданско право на Юридическия факултет. Между 1951 и 1970 г. е последователно старши асистент (1951 г.), доцент (1966 г.) и професор (1970 г.) в Юридическия факултет на Софийския университет. Хабилитационният й труд е „Семейният кодекс и реформата в семейното право на НР България“.

Prof.ApostolovПрез 2021 г. се навършват 40 години от смъртта на забележителния български юрист – преподавател, адвокат, арбитър, учен и ерудит, проф. Иван Апостолов.

Иван Христов Апостолов в роден на 2 април 1910 г. в София. През 1932 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (ЮФ на СУ). През 1936 г. специализира в Германия (Йена) и в Италия (Рим). От 1938 г. е редовен доцент в ЮФ на СУ, Катедра по гражданско право. Между 1941 и 1945 г. е последователно извънреден професор (1941 г.), редовен професор (1945 г.), декан (1942-1943 г.) и зам.-декан (1943-1944 г.) на ЮФ.

К. ЦончевНа 13 септември 2020 г. се навършват 110 години от рождението на видния български юрист, учен и адвокат доцент Кръстю Цончев. 

Кръстю Тинев Цончев е роден през 1910 г. в гр. София. През 1933 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (ЮФ на СУ), а от 1941 г. е частен хоноруван доцент в Катедрата по гражданскоправни науки на ЮФ на СУ.

Основните научни интереси на доц. Цончев се съсредоточават в областта на гражданско право и гражданско съдопроизводство. От 1941 до 1947 г. чете курсове по Семейно и облигационно право (1945-1947 г.) в ЮФ на СУ, а между 1945 и 1947 г. – по Техническо право в Държавна политехника. След 1947 г. преподавателската му кариера e прекъсната по политически причини.

Кръстю Цончев е дългогодишен адвокат и член на Софийската адвокатска колегия.

Prof. Simeon AngelovПрез месец април 2020 г. се навършиха 95 години от смъртта на един от първите професори по гражданско и римско право – проф. Симеон Ангелов.

Симеон Ангелов Ангелов е роден на 4 февруари 1881 г. във Велико Търново. През 1898 г. завършва Класическата гимназия в града. След това следва правни науки в Германия, в университетите в Йена (1898-1899 г.), Берлин (1899-1900 г.) и Тюбинген, където защитава и докторат (1900-1903 г.). Темата на докторската му дисертация е „Противоправно волеизявяване поради заплашване“ (Widerrechtliche Bestimmung durch Drohung).

Специализира Философия на правото в Хале (1903-1905 г.) и Берлин (1904-1905 г.) и Гражданско право в Париж и Рим (1909-1910 г.).

Rumen Cholov

На 8 юни 2020 г. се навършват 15 години от смъртта на незабравимия преподавател, романист и ерудит доц. д-р Румен Чолов.

Румен Петров Чолов е роден на 28 октомври 1949 г. в гр. Червен бряг. През 1972 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (ЮФ на СУ). Между 1975 и 1986 г. е последователно асистент, старши асистент (1978 г.), главен асистент (1982 г.) и доцент в ЮФ на СУ. От хабилитационния му труд „Цена и собственост при древноримската покупко-продажба“ (София, Наука и изкуство, 1986) се черпят знания и до днес.

Akad. Petko StainovПрез 2020 г. се навършват 130 г. от рождението на видния български юрист, дипломат, политик и общественик академик Петко Стайнов.

Петко Стоянов Стайнов е роден на 19 май 1890 г. в гр. Казанлък. През 1908 г. завършва гимназия в гр. Стара Загора, след което следва правни и административни науки в Гренобъл и Париж, Франция. Завършва Парижкия университет с лисансие по право (1911 г.), а след участието си като офицер в Балканските войни защитава докторат по икономически и политически науки в същия университет (1914 г.). Специализира административни и финансови науки в Париж (1912 г.) и в Лайпциг, Германия (1913 г.).

Venelin Ganev corrПрез 2020 г. се навършват 140 години от рождението на професор Венелин Ганев – един от най-видните български юристи, човек, оставил забележителна следа както в българския академичен живот, така и в политическата история на страната.

Венелин Йорданов Ганев е роден на 4 февруари 1880 г. в Русе. През 1898 г. завършва философия и право в Лайпциг, а 3 години по-късно става лисансие по право в Женева. Пак там, през 1901 г., получава и висше музикално образование.

Stefan Pavlov 1На 8 ноември 2019 г. се навършват 105 години от рождението на големия български юрист академик Стефан Павлов.

Стефан Георгиев Павлов е роден на 8 ноември 1914 г. в гр. Омуртаг.

През 1937 г. завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Избран e последователно за асистент (1941 г.), доцент (1948 г.) и професор (1952 г.) по наказателен процес в катедрата по наказателно право и наказателно съдопроизводство на Юридическия факултет, където чете лекции по Наказателен процес на Народна република България и Наказателно изпълнение. В периодите 1951-1979 г. и 1981-1987 г. е ръководител на Катедрата по наказателноправни науки в Юридическия факултет на Софийския университет, а между 1970-1973 г. е декан на Факултета.

Prof. ceko torbov K2През 2019 г. се навършват 120 години от рождението на големия български юрист и философ проф. Цеко Торбов.

Цеко Николчов Торбов е роден на 15 април 1899 г. в гр. Оряхово. Началното си и почти цялото средно образование завършва в родния си град. Последния клас от средното си образование завършва в гр. Плевен.

През 1919 г. започва да следва право в Софийския университет, но остава там само за първия семестър. През 1920 г. заминава за Германия, където продължава юридическото си образование първоначално в Берлинския, а след това и в Гьотингенския университет, който завършва през 1923 г. с докторат по право. Между 1923 и 1925 г. той превежда някои от книгите на известния философ, професор и последовател на Кант – Леонард Нелсон. В резултат на активна кореспонденция между двамата през 1925 г. проф. Нелсон го назначава за свой сътрудник.

Prof. Neno Nenovski 1През 2019 г. се навършват 85 години от рождението и 15 години от смъртта на големия български юрист проф. Нено Неновски.

Той е роден на 16 март 1934 г. в с. Балван, област Велико Търново. През 1952 г. завършва средно образование в Мъжката гимназия „Св. Кирил” във Велико Търново.

През 1959 г. се дипломира в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Между 1962 и 1975 г. е последователно асистент, старши асистент (1965) и главен асистент (1970) в катедрата по Теория и история на държавата и правото в ЮФ на СУ.

Prof. Kacarov2 K2През 2018 г. се навършват 120 години от рождението на проф. Константин Кацаров.

Константин Иванов Кацаров е роден през 1898 г. в гр. София. През 1920 г. завършва право в университета в Берн, Швейцария и защитава докторат на тема „Експроприационният процес според швейцарското право” (Das Expropriationsverfahren nach Schweizerischen recht.).

През 1931 г. става редовен доцент в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Между 1936 г. и 1942 г. е последователно извънреден професор, хоноруван извънреден професор и хоноруван професор, а през 1945 г. е избран за професор в Катедрата по търговско право на Софийския университет. До 1951 г. проф. Кацаров чете курсове по Търговско право (обща част, дружествено право, търговски сделки, несъстоятелност), Морско търговско право и Международно частно право в ЮФ на СУ.

Vladimir KutikovПрез 2018 г. се навършват 110 години от рождението на проф. Владимир Йосифов Кутиков – оставил ярък отпечатък в сферата на международното право, изявен учен, преподавател и общественик.

Професор Владимир Кутиков е роден на 8 август 1908 г. в гр. Варна. Завършва средно образование във Френския лицей в гр. Пловдив през 1928 г., а през 1932 г. завършва висшето си юридическо образование в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Още по време на следването си проявява своя талант да пише и в периода 1932-1936 г. се занимава основно с журналистическата и преводаческа дейност.

Metodi MarkovНа 24 юни 2018 г. ни напусна нашият приятел и колега проф. д.ю.н. Методи Марков.

Методи Марков Марков е роден на 30 май 1959 г. в Горна Оряховица.

През 1984 г. завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет. Между 1991 г. и 2002 г. е последователно хоноруван асистент, старши асистент, главен асистент и доцент в катедрата по гражданскоправни науки на Юридическия факултет. През 2009 г. е избран за професор в Юридическия факултет на Софийския университет.

Методи Марков е доктор по право от 1994 г., а от 2013 г. е доктор на юридическите науки.

Проф. Михаил АндреевНа 30 май 2018 г. се навършват 40 години от смъртта на големия български правник проф. Михаил Андреев.

Михаил Николов Андреев е роден на 9 ноември 1911 г. в семейство на учители. През 1930 г. завършва с отличие Първа мъжка гимназия, след което учи право в Юридическия факултет на Софийския университет.

След дипломирането си през 1934 г. Михаил Андреев работи като съдебен кандидат, а в периода до 1946 г. последователно е съдия във Видин, Пловдив, Пазарджик, Перник, Враца и София.

През 1946 г. е избран за извънреден доцент в Юридическия факултет на Софийския университет. Успява бързо да се утвърди на преподавателското поприще и през 1950 г. става редовен професор. Освен курсовете в Софийския университет проф. Михаил Андреев изнася лекции в Сорбоната в Париж, в Института по история на европейското право „Макс Планк” във Франкфурт на Майн, в Московския държавен университет, в университетите в Бон, Залцбург, Рим, Перуджа, Атина, Берлин и др.

Приятели на "Юридически барометър"