Проф. Витали ТаджерПрез тази година се навършиха 20 години от смъртта на големия българския юрист проф. Витали Таджер.

Витали Таджер е роден на 3 май 1922 г. в гр. София. През 1948 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Между 1952 и 1959 г. е последователно хоноруван асистент, асистент, старши асистент и доцент в Катедрата по гражданско право на Юридическия факултет. През 1966 г. e избран за професор в Юридическия факултет на Софийския университет.

Витали Таджер е доктор по право от 1953 г., а през 1976 г. става доктор на юридическите науки. Между 1962 и 1964 г. е декан на Юридическия факултет на Университета.

Prof. ceko torbov K2През 2019 г. се навършват 120 години от рождението на големия български юрист и философ проф. Цеко Торбов.

Цеко Николчов Торбов е роден на 15 април 1899 г. в гр. Оряхово. Началното си и почти цялото средно образование завършва в родния си град. Последния клас от средното си образование завършва в гр. Плевен.

През 1919 г. започва да следва право в Софийския университет, но остава там само за първия семестър. През 1920 г. заминава за Германия, където продължава юридическото си образование първоначално в Берлинския, а след това и в Гьотингенския университет, който завършва през 1923 г. с докторат по право. Между 1923 и 1925 г. той превежда някои от книгите на известния философ, професор и последовател на Кант – Леонард Нелсон. В резултат на активна кореспонденция между двамата през 1925 г. проф. Нелсон го назначава за свой сътрудник.

Prof. Neno Nenovski 1През 2019 г. се навършват 85 години от рождението и 15 години от смъртта на големия български юрист проф. Нено Неновски.

Той е роден на 16 март 1934 г. в с. Балван, област Велико Търново. През 1952 г. завършва средно образование в Мъжката гимназия „Св. Кирил” във Велико Търново.

През 1959 г. се дипломира в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Между 1962 и 1975 г. е последователно асистент, старши асистент (1965) и главен асистент (1970) в катедрата по Теория и история на държавата и правото в ЮФ на СУ.

Prof. Kacarov2 K2През 2018 г. се навършват 120 години от рождението на проф. Константин Кацаров.

Константин Иванов Кацаров е роден през 1898 г. в гр. София. През 1920 г. завършва право в университета в Берн, Швейцария и защитава докторат на тема „Експроприационният процес според швейцарското право” (Das Expropriationsverfahren nach Schweizerischen recht.).

През 1931 г. става редовен доцент в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Между 1936 г. и 1942 г. е последователно извънреден професор, хоноруван извънреден професор и хоноруван професор, а през 1945 г. е избран за професор в Катедрата по търговско право на Софийския университет. До 1951 г. проф. Кацаров чете курсове по Търговско право (обща част, дружествено право, търговски сделки, несъстоятелност), Морско търговско право и Международно частно право в ЮФ на СУ.

Vladimir KutikovПрез 2018 г. се навършват 110 години от рождението на проф. Владимир Йосифов Кутиков – оставил ярък отпечатък в сферата на международното право, изявен учен, преподавател и общественик.

Професор Владимир Кутиков е роден на 8 август 1908 г. в гр. Варна. Завършва средно образование във Френския лицей в гр. Пловдив през 1928 г., а през 1932 г. завършва висшето си юридическо образование в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Още по време на следването си проявява своя талант да пише и в периода 1932-1936 г. се занимава основно с журналистическата и преводаческа дейност.

Metodi MarkovНа 24 юни 2018 г. ни напусна нашият приятел и колега проф. д.ю.н. Методи Марков.

Методи Марков Марков е роден на 30 май 1959 г. в Горна Оряховица.

През 1984 г. завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет. Между 1991 г. и 2002 г. е последователно хоноруван асистент, старши асистент, главен асистент и доцент в катедрата по гражданскоправни науки на Юридическия факултет. През 2009 г. е избран за професор в Юридическия факултет на Софийския университет.

Методи Марков е доктор по право от 1994 г., а от 2013 г. е доктор на юридическите науки.

Проф. Михаил АндреевНа 30 май 2018 г. се навършват 40 години от смъртта на големия български правник проф. Михаил Андреев.

Михаил Николов Андреев е роден на 9 ноември 1911 г. в семейство на учители. През 1930 г. завършва с отличие Първа мъжка гимназия, след което учи право в Юридическия факултет на Софийския университет.

След дипломирането си през 1934 г. Михаил Андреев работи като съдебен кандидат, а в периода до 1946 г. последователно е съдия във Видин, Пловдив, Пазарджик, Перник, Враца и София.

През 1946 г. е избран за извънреден доцент в Юридическия факултет на Софийския университет. Успява бързо да се утвърди на преподавателското поприще и през 1950 г. става редовен професор. Освен курсовете в Софийския университет проф. Михаил Андреев изнася лекции в Сорбоната в Париж, в Института по история на европейското право „Макс Планк” във Франкфурт на Майн, в Московския държавен университет, в университетите в Бон, Залцбург, Рим, Перуджа, Атина, Берлин и др.

Jivko Stalev b wНа 20 февруари 2018 г. се навършиха 10 години от смъртта на един от най-видните български юристи, проф. Живко Сталев.

Живко Стоянов Сталев е роден на 17 май 1912 година в Асеновград. Първоначално започва да учи медицина, но не довършва обучението си.

През 1934 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Между 1937 г. и 1947 г. е последователно доброволен асистент по граждански процес, частен доцент и редовен доцент. През 1947 г. e избран за професор в Юридическия факултет на Софийския университет, където преподава граждански процес, търговско и държавно право. От 1963 г. е доктор на юридическите науки.

Приятели на "Юридически барометър"