К'вот се сетиш

  • smile 986213ВИЦ: Е, не мога да го разбера тоя биатлон - как може да имаш пушка и да стигнеш втори?

Приятели на "Юридически барометър"