„Фатално привличане" – Закони и законопроекти „intuitu personae” или заподозрени в лобизъм (2. част). В рубриката „Златен пирон” можете да откриете 1. част на категорията „Фатално привличане”. Очакваме Вашите предложения за наградите на Юридически барометър „Златен пирон” на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
„Фатално привличане” – Закони и законопроекти „intuitu personae” или заподозрени в лобизъм (1. част). В рубриката „Златен пирон” можете да откриете 2. част на категорията „Фатално привличане”. Очакваме Вашите предложения за наградите на Юридически барометър „Златен пирон” на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
„Колкото толкова” – Закон с най-много изменения и допълнения преди влизането му в сила. Можете да изпращате Вашите предложения за наградите на Юридически барометър „Златен пирон 2019” на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Представяме видеозапис на доклада на проф. Малина Новкиришка „Понятието за санкция в класическата римска юриспруденция”, изнесен на провелите се на 15 и 16 април 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ научни четения на тема „Санкциите в правото”.
Публикуваме видеозапис на доклада на гл. ас. д-р Красимир Манов „Престъплението като наказание и наказанието като престъпление. Някои размисли за необходимостта от алтернативни способи за реакция срещу престъпленията”, изнесен на провелите се на 15 и 16 април 2019 г. в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ научни четения на тема „Санкциите в правото”.
Представяме на Вашето внимание видеозапис на доклада на гл. ас. д-р Мирослава Манолова „Наказанието и ретрибутивната теория или защо наказваме”, изнесен на провелите се на 15 и 16 април 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ научни четения на тема „Санкциите в правото”.
На 15 и 16 април 2019 година в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведоха научни четения на тема „Санкциите в правото”, организирани от катедрите по теория и история на държавата и правото и по наказателноправни науки към ЮФ на СУ.
Публикуваме видеозапис от доклада на проф. Руй Лансейро (University of Lisbon, Portugal) "Access to justice in environmental matters in the EU Member States: cooperation and tension between the Aarhus Compliance Committee, the CJEU, and national courts", изнесен на провелата се на 29 и 30 март 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ международна научна конференция, част от III „Еразъм“ седмица на правната наука.
Публикуваме видеозапис от доклада на проф. Анджела Ди Грегорио (University of Milan, Italy) "Constitutionals courts in the constitutional regressions. Some comparative remarks", изнесен на провелата се на 29 и 30 март 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ международна научна конференция, част от III „Еразъм“ седмица на правната наука.
Публикуваме видеозапис от доклада на проф. Пол Йоуел (University of Oxford) "The Negative Legislator: On Kelsen’s Idea of a Constitutional Court and Lessons for Today", изнесен на провелата се на 29 и 30 март 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ международна научна конференция, част от III „Еразъм“ седмица на правната наука.

Приятели на "Юридически барометър"