Кръгла маса на тема: „Взаимодействия и йерархии между нормите на вътрешното право, международното право и правото на ЕС“

Представяме видеозапис от доклада на доц. д-р Васил Пандов „Правни системи и методи на регулиране на частноправните отношения с международен елемент – (не)възможни конфигурации”, изнесен по време на кръгла маса на тема „Взаимодействия и йерархии между нормите на вътрешното право, международното право и правото на ЕС“, провела се на 24 януари 2019 година в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”.

Медия

Приятели на "Юридически барометър"