Кръгла маса на тема: „Взаимодействия и йерархии между нормите на вътрешното право, международното право и правото на ЕС“

Публикуваме видеозапис от доклада на ас. Димитър Гочев „Българският режим за гражданска конфискация в светлината на практиката на Европейския съд по правата на човека”, изнесен на провелата се на 24 януари 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ Кръгла маса на тема: „Взаимодействия и йерархии между нормите на вътрешното право, международното право и правото на ЕС”.

Медия

Приятели на "Юридически барометър"