Кръгла маса на тема: „Взаимодействия и йерархии между нормите на вътрешното право, международното право и правото на ЕС“

Представяме на Вашето внимание видеозапис на доклада на проф. Даниел Вълчев „Юридическа валидност и нормативни йерархии”, изнесен на провелата се на 24 януари 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ Кръгла маса на тема: „Взаимодействия и йерархии между нормите на вътрешното право, международното право и правото на ЕС”.

Презентацията към доклада може да откриете тук.

Медия

Приятели на "Юридически барометър"