III „Еразъм” седмица на правната наука – проф. Джакомо Деледоне

Публикуваме видеозапис от доклада на проф. Джакомо Деледоне (Scuola Superiore Sant’ Anna, Pisa, Italy) "Appointing and Electing Constitutional Judges: An Evolving Comparative Landscape", изнесен на провелата се на 29 и 30 март 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ международна научна конференция, част от III „Еразъм“ седмица на правната наука.

Медия

Приятели на "Юридически барометър"