III „Еразъм” седмица на правната наука – проф. Пол Йоуел

Публикуваме видеозапис от доклада на проф. Пол Йоуел (University of Oxford) "The Negative Legislator: On Kelsen’s Idea of a Constitutional Court and Lessons for Today", изнесен на провелата се на 29 и 30 март 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ международна научна конференция, част от III „Еразъм“ седмица на правната наука.

Медия

Приятели на "Юридически барометър"