III „Еразъм” седмица на правната наука – проф. Руй Лансейро

Публикуваме видеозапис от доклада на проф. Руй Лансейро (University of Lisbon, Portugal) "Access to justice in environmental matters in the EU Member States: cooperation and tension between the Aarhus Compliance Committee, the CJEU, and national courts", изнесен на провелата се на 29 и 30 март 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ международна научна конференция, част от III „Еразъм“ седмица на правната наука.

Медия

Приятели на "Юридически барометър"