„Санкциите в правото” – проф. Малина Новкиришка

проф. Малина Новкиришка проф. Малина Новкиришка

Представяме видеозапис на доклада на проф. Малина Новкиришка „Понятието за санкция в класическата римска юриспруденция”, изнесен на провелите се на 15 и 16 април 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ научни четения на тема „Санкциите в правото”.

Медия

Приятели на "Юридически барометър"