Няколко думи от проф. Даниел Вълчев

Няколко думи от проф. Даниел Вълчев Снимка: Радостина Колева

Проф. Даниел Вълчев представя сайта на Юридически барометър.

Медия

Приятели на "Юридически барометър"