Накратко за неизбежната отбрана

Разговор с проф. Пламен Панайотов - ръководител на катедрата по Наказателноправни науки в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

Медия

Приятели на "Юридически барометър"