RULE OF LAW AT THE BEGINNING OF THE TWENTY-FIRST CENTURY

През този месец, в едни от най-престижните книжарници за юридическа литература в света, се появи сборникът “RULE OF LAW AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY” (“ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК”), издание на Eleven International Publishing, the Haag, the Netherlands. В него се съдържат докладите, изнесени по време на Втората седмица на правната наука в София, организирана в рамките на програмата Еразъм. Сборникът е под редакцията на доц. Мартин Белов, който беше и главен организатор на конференцията.

“RULE OF LAW AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY” е книга, която представлява интерес на няколко основания. На първо място, самият факт, че престижно издателство като Eleven International Publishing е поело изданието и е поверило неговата редакция на млад български учен заслужава внимание.

На второ място, появата на този сборник е още едно доказателство, че качеството на преподаването и на научната дейност в Юридическия факултет на СУ “Св. Климант Охридски” е наистина на световно ниво. Наред с публикациите на голям брой чуждестранни учени, в сборника са намерили място и авторските текстове на нашите колеги Мартин Белов, Даниел Вълчев, Янаки Стоилов, Мария Славова, Симеон Гройсман, Дилян Начев, Савина Михайлова, Мира Кънева и Александър Цеков. Това е знак, че съвременната българска юридическа наука е преодоляла провинциалните си комплекси и отново претендира за място и роля в големите дебати за бъдещето на правните системи.

И не на последно място, сборникът “RULE OF LAW AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY” представлява много сериозен опит за осмисляне на един от най-важните принципи в съвременните правни системи, както от гледна точка на правната теория, така и от позициите на юридическата практика.

Нека да пожелаем успех на тази чудесна, макар и малко скъпа (100 евро), книга.

Приятели на "Юридически барометър"