The Role of Courts in Contemporary Legal Orders

В края на месец септември 2019 г. беше публикуван сборникът “The Role of Courts in Contemporary Legal Orders” (Ролята на съдилищата в съвременните правни системи), издание на Eleven International Publishing, the Haag, the Netherlands. Сборникът съдържа част от докладите, изнесени през месец март 2019 г. по време на III „Еразъм“ седмица на правната наука – голяма международна научна проява, която Юридическият факултет на Софийския университет организира за трети пореден път.

Сборникът има амбицията да постави въпроса за нарастващото значение на съдилищата в съвременните правни системи. Той изследва ролята на съдилищата на национално, международно, наднационално и глобално равнище.
Съдържащите се в сборника статии предлагат анализ на редица въпроси, свързани със засилената роля на съдилищата в политиката и засиленото въздействие на политиката върху съдилищата. Разглеждат основни въпроси като легитимността на съдилищата, съдебната практика, теорията и философията на съдебните решения, както и въздействието на политиката, етиката, логиката и технологиите върху правната аргументация. Критично е оценена ролята на конституционните съдилища, административните съдилища и наказателните съдилища, както и на най-важните международни и наднационални съдилища. Специално внимание е отделено на ролята на съдилищата в контекста на демократичното задкулисие, нелегалните демокрации и популисткия конституционализъм. Разгледани са и ключови въпроси, свързани с въздействието на съдилищата върху опазването на околната среда и правата на човека. Книгата завършва с провокативната глава относно алтернативите на съдилищата.

Наред с публикациите на голям брой чуждестранни учени, в сборника са намерили място и авторските текстове на нашите колеги Мартин Белов, Сашо Пенов, Янаки Стоилов, Иван Стойнев, Симеон Гройсман, Дилян Начев, Симона Велева и Александър Цеков (съдържание).

Сборникът е под редакцията на заместник-декана по международни отношения, дигитализация и виртуална среда на Юридическия факултет доц. д-р Мартин Белов, който беше и главен организатор на конференцията.

Приятели на "Юридически барометър"