Juducial Dialogue

През 2019 г. в едно от най-престижните академични издателства – холандското Eleven International Publishing, излезе от печат сборникът “Judicial dialogue”, съдържащ част от докладите, изнесени през месец март 2019 г. по време на III „Еразъм“ седмица на правната наука. Негов редактор и съставител е заместник-деканът по международни отношения, дигитализация и виртуална среда на Юридическия факултет доц. д-р Мартин Белов, който беше и главен организатор на конференцията.

Съдебният диалог е един от най-актуалните проблеми в областта на правото на ЕС и Конституционното право. Той е средство за правене на съдебна политика, за свързване между съдилищата и за юриспруденциална координация между националните, международните и наднационалните правопорядъци. Съдебният диалог е също и кулминация на влиянието на съдилищата върху правенето на многостепенна конституционна политика в контекста на глобален конституционен (без)порядък.

Издадената книга предлага оригинален анализ на различни аспекти на съдебния диалог. Изследва се конституционното измерение на изследвания феномен. Предлага се анализ на съдебния диалог в сферите на управлението на публичните финанси, икономическия и паричен съюз и управлението на кризи в Еврозоната. Изследват се ключови въпроси на съдебния диалог в областта на международното частно право. Книгата завършва с интересни и значими изследвания на съдебния диалог между Съда на ЕС и редица национални съдилища. Сборникът предлага и нови теоретични тези, комбинирани със сравнителноправен и контекстуален анализ.

Авторите на главите в книгата „Съдебен диалог” са водещи специалисти в областта на конституционното, европейското и международното право. Това са Мартин Белов (СУ „Св. Климент Охридски”, България), Чезаре Пинели (Университет „Сапиенца”, Рим, Италия), Патрисия Попелие (Университет Антверпен, Белгия), Катерине ван ден Хейнинг (Университет Антверпен, Белгия), Иван Ингравало (Университет „Алдо Моро”, Бари, Италия), Жоан Соланес Мулор (Университет „Помпеу Фабра”, Барселона, Испания), Стефано Дориго (Университет Флоренция, Италия), Александра Кюстра-Рогатка (Университет „Николай Коперник”, Торун, Полша), Михил Дюшато (Университет Грьонинген, Нидерландия), Силвия Марино (Университет Инсубрия, Комо-Варезе, Италия), Флориан Хайндлер (Университет „Зигмунд Фройд”, Виена, Австрия) и Франсоа Андия (Университет Париж-Нантер, Франция).

Приятели на "Юридически барометър"