„История на Юридическия факултет. 130 години от създаването му“

„История на Юридическия факултет. 130 години от създаването му“ е озаглавено изследването с автори проф. Искра Баева и доц. Венцислав Петров, с чието публикуване ЮФ на СУ отбелязва своя 130-годишен юбилей.

Дългата история на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, която в значителна степен се припокрива и с историята на първия български Университет и на модерната българска държава, му е позволила да се справи с предизвикателствата на времето и на променящите се епохи. Преподаватели и възпитаници на Юридическия факултет откриваме сред водещите фигури, участниците, наблюдателите и анализаторите на всички преврати, поврати, войни, обществени и политически промени, през които преминават Княжеството и Царство България, социалистическата Народна република и демократичната Република България, в която днес живеем. Възпитаници на ЮФ на СУ са един от президентите на Република България, петима министър-председатели, десет председатели на Народното събрание, тридесет и осем министри на правосъдието, дванадесет председатели на ВКС. От преподавателите във Факултета четирима са били министър-председатели, един – регент, седем – председатели на Народното събрание, четиринадесет – министри на правосъдието, петима – председатели на ВКС. Редица ярки представители на българската култура – писатели, поети, актьори, оперни певци, композитори – също са получили своето образование в него.

Ярко изразяваната през десетилетията гражданска позиция на преподавателите и студентите от Юридическия факултет е гаранция, че водещото място и ролята, които той винаги е имал в България, ще се запазят и в бъдеще.

Читателите на „История на Юридическия факултет. 130 години от създаването му“ ще могат да се запознаят с историята ЮФ, подробно разгледана в своите три основни периода – от 1892 г. до 1944 г., от 1944 г. до 1989 г., и от началото на демократичните промени до наши дни.

Отделни глави са посветени още на структурата на ЮФ през десетилетията, отразяваща развитието на четените дисциплини, а с него и на българската правна наука и образование, на историята на обучението в специалност „Международни отношения“, на живота на студентската общност.

Особен интерес ще предизвикат приложенията на книгата, включващи голяма колекция от фотоси из историята на ЮФ, заедно с анкети на изтъкнати наши колеги, разказващи спомени и преживявания от своя път като студенти, докторанти, преподаватели.

Книгата ще бъде представена на 5 декември 2022 г. (понеделник) от 19:00 ч. в 272. аудитория на Ректората.

Приятели на "Юридически барометър"