Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев

През 2017 г. в книжарниците, които предлагат юридическа литература, се появи сборникът „Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев”. В него се съдържат докладите на участниците в научната конференция, организирана от Катедрата по Теория и история на държавата и правото и Катедрата по Наказателноправни науки в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, посветена на 50-годишнината от смъртта на двамата изтъкнати учени юристи.

Сборникът представлява интерес за преподаватели, студенти и практикуващи юристи на няколко основания. На първо място, в него се съдържат редица интересни материали на водещи юристи с вкус към научните изследвания. Достатъчно е да посочим имената на професорите Пламен Панайотов, Лазар Груев, Момяна Гунева, Иван Русчев, Даниел Вълчев, Маргарита Чинова и др., както и на голям брой млади учени (съдържание).

В същото време сборникът е един жест на уважение към двама от най-значимите представители на българската юридическа наука през първата половина на миналия век, оставили ясна следа в развитието на правното мислене.

И не на последно място е от значение да подчертаем, че с проведената научна конференция и с издаването на този сборник се възобновява една важна практика, която през последните години беше поизбледняла – в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” ежегодно да се провеждат форуми, свързани не само с отделни отраслови правни науки, но и такива, които дават представа за общото състояние и перспективите за развитие на юридическото мислене.

Още в тази категория: Конституционно право »

Приятели на "Юридически барометър"