Конституционно право

В началото на 2018 г. бе публикувано петото преработено и допълнено издание на капиталния труд на проф. Емилия Друмева „КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО“ (съдържание). Няколко поколения юристи познават проф. Друмева не само като един от най-изтъкнатите български конституционалисти, но и като правник с многостранни интереси и богат практически опит, като човек на елегантната словестност. „КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО” е един от най-значимите трудове на проф. Емилия Друмева. Това е труд, който е еднакво ценен както за студентите, прохождащи на полето на правото, така и за всеки практикуващ юрист, който иска да навлезе по-дълбоко в конституционната материя.

Настоящото пето издание на книгата не е самоцелно. През годините след предходното издание българският конституционализъм продължи да се развива (къде успешно, къде не дотам). През този период бе приет нов Изборен кодекс, в съответствие с който се произведоха избори за Европейски парламент (2014 г.), предсрочни избори за Народно събрание (2014 г. и 2017 г.), местни избори (2015 г.) и президентски избори (2016 г.). През периода между двете издания беше изменена и Конституцията на Република България, като се промени структурата и функционирането на Висшия съдебен съвет, а Висшият адвокатски съвет придоби правото да сезира Конституционния съд. Приеха се промени в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и се произведоха два национални референдума. Бяха постановени и редица важни и интересни решения от Конституционния съд, отнасящи се до различни въпроси на конституционното право.

Всички тези въпроси (а вероятно и много други) са дали основание на проф. Друмева да подготви V-то издание на „КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО”, за което екипът на Юридически барометър (състоящ се от нейни бивши студенти, настоящи колеги, приятели и почитатели) ползва повода да я поздрави.

Приятели на "Юридически барометър"