Действие на конституционните решения – сравнителноправен преглед

Тази седмица представяме на Вашето внимание друг интересен въпрос, имащ отношение към Темата на 18. брой на списание Юридически барометър, свързан със сравнителноправен преглед на уредбата на действието на решенията на някои конституционни юрисдикции, организирали конституционното си правосъдие по т. нар. континентален европейски модел.

Целия текст можете да намерите тук.

 

Приятели на "Юридически барометър"