Нови данни за социалните настроения през COVID-пандемията

Представяме на Вашето внимание изключително интересния доклад-обобщение на емпиричните данни, разглеждани в рамките на Проекта „Кризата с Covid-19 и бъдещето на либерално-демократичните конституционни модели“, осъществяван от екип на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ с ръководител проф. Даниел Вълчев.

Екипът осъществи анализ на взаимодействието между обществото и държавните органи в България с оглед на борбата с пандемията и нейните последици. Обект на изследване станаха нагласите на гражданите и как те мотивират към вземането на политически решения в рамките на българския либерално-демократичен модел заедно със съпътстващата тези решения технология за юридическата им реализация. Този анализ беше концетриран върху конституционно- и законосъобразността при избора на различни алтернативи за действие от страна на държавните органи в пандемичните условия.

Въз основа на обобщената в него информация обществеността и заинтересованите изследoватели могат да се запознаят с уникална по рода си информация, (а) обобщаваща от една страна мненията на професионалисти от различни професии, отблизо участващи в регулирането на кризата, (б) а от друга – с данни за развивалите се социални настроения и тяхното превръщане в политически, медиен и пр. легитимационен фактор.

С пълния текст на доклада „КРИЗАТА С COVID-19: Емпиричен отпечатък и потенциално значение за бъдещето на либерално-демократичния конституционен модел в България“ можете да се запознаете тук.

През 2023 г. предстои издаването и на сборник с научни публикации, обобщаващи изследванията на учените по проекта.

Приятели на "Юридически барометър"