Правно мнение по к.д. № 1/2024 г. и к.д. № 2/2024 г.

На основание чл. 18, ал. 2 от Закона за Конституционен съд и чл. 20а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Конституционния съд и във връзка с Определения на Конституционния съд от 8 март 2024 г., представям своето писмено правно мнение по предмета на Конституционно дело № 1 / 2024 г. и Конституционно дело № 2 / 2024 г.

Приятели на "Юридически барометър"