К'вот се сетиш

ВИЦ: Електромер, монтиран в Софийския районен съд, неочаквано смени показанията си.

smile 986213ВИЦ: Много мразя, когато кача 10 кг.
за роля и после се сетя, че не съм актриса...

Приятели на "Юридически барометър"