К'вот се сетиш

ВИЦ: Електромер, монтиран в Софийския районен съд, неочаквано смени показанията си.

smile 986213ВИЦ: Човек, считащ кафето за идеално средство против заспиване, явно никога не е ял диня на вечеря...

Приятели на "Юридически барометър"