К'вот се сетиш

ВИЦ: Електромер, монтиран в Софийския районен съд, неочаквано смени показанията си.

smile 986213ВИЦ: Тя го погледна и разбра, че Дарвин е бил абсолютно прав...

Приятели на "Юридически барометър"