К'вот се сетиш

ВИЦ: Електромер, монтиран в Софийския районен съд, неочаквано смени показанията си.

smile 986213ВИЦ: Ако днес България беше на три морета, сега нямаше да има къде да ходим на море.

Приятели на "Юридически барометър"