Представяне на 17. брой на Юридически барометър

Знаете ли, че новият Закон за обществените поръчки (Обн., ДВ., бр. 13 от 16 февруари 2016 г.) е едва на две години, но само за последните 13 месеца е изменен и допълнен 10 пъти?

А знаете ли колко от важните законодателни промени се извършват с преходните и заключителните разпоредби на други закони?

А кои закони са изменени и допълнени още преди да влязат в сила? Какъв е средният престой на законопроектите в Народното събрание? Министерският съвет или народните представители са вносители на повечето законопроекти, превърнали се в закони?

Отговорите на тези и много други въпроси, които ще стимулират Вашето юридическо мислене, ще са в помощ на Вашата професионална дейност или просто ще Ви разходят из лабиринта на законодателството, ще откриете в новия брой на списание Юридически барометър.

На страниците на Юридически барометър ще откриете и обобщение на практиката на Конституционния съд и на тълкувателните актове на върховните съдилища за изследваното шестмесечие, с акцент върху решенията с особено значение за развитието на правната наука или предизвикали най-голям обществен интерес.

Екипът ни е обърнал специално внимание на хармонизацията на българското право с правото на ЕС, като е изследвал различни показатели – броя транспонирани директиви, официалните уведомителни писма от ЕК, броя на мотивираните становища, броя на делата пред Съда на Европейския съюз. Представени са накратко и постановените от Европейския съд по правата на човека решения по дела срещу България.

Темата на този брой на списанието е "Институтът на произхода", а специален гост – чл. - кор. проф. Цанка Цанкова, позната на няколко поколения юристи като учен и преподавател, а на широката публика и като конституционен съдия.

Заповядайте на публичното представяне на седемнадесетия брой на списание Юридически барометър, което ще се състои на 3 октомври (сряда) 2018 г. от 11.00 часа в зала „София“, Гранд Хотел София. Входът е свободен.

Очакваме Ви!

 

Приятели на "Юридически барометър"