Поредна шепа златни пирони ще бъдат забити на 7 ноември

Спомняте ли си впечатляващите легални дефиниции, според които „Легла на реките”... са земите по смисъла на Закона за водите, "Лице от български произход" е лице по смисъла на ... Закона за чужденците в Република България, а „Яйца от охлюви“ са всички яйца, излюпени от сертифицирани родители до 2 дни от снасянето им?

Нека да припомним, че по време на миналогодишната церемония по връчване на наградите Златен пирон наградата на публиката спечели един подзаконов нормативен акт с впечатляващото заглавие Наредба № 8 от 12.12.2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5 или казано накратко: НРУИРИЗВЗБРЖРВП№3ЖВП№4ВВДПИТП№3П№4ИНУСМУУП№5

За да може да се насладите на новите „шедьоври“ на законодателя, сътворени през изминалата година, заповядайте да забием заедно поредните златни пирони на церемонията по връчване на наградите на Юридически барометър „Златен пирон“, която ще се състои на 7 ноември (сряда) 2018 г. от 11.00 часа в 272. аудитория на ЮФ на СУ. Събитието ще се проведе със специалното участие на доктора на хумористичните науки и професор по ирония Димитър Рачков.

Приятели на "Юридически барометър"