Проведе се втората Студентска научна академия

През месец май 2019 г. се проведе второто състезание, организирано от Студентска научна академия „Ребус”. То се осъществи в партньорство с Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Студентския съвет при СУ, Център за развитие на човешките ресурси, Pi Gençlik Derneği, Izmir, Center for Intercultural Dialogue (CID), Kumanovo и под ръководството на проф. Пламен Панайотов.

В състезанието участваха 4 отбора, съставени от студенти по право. Задачите бяха свързани с транспониране в българския правен ред на актове от вторичното право на Европейския съюз. Състезанието се проведе в два кръга (преки елиминации и финал). В първата част на всеки кръг отборите имаха за задача да изготвят законопроект, придружен с мотиви, а във втората – да го защитят в симулативен законодателен дебат.

Актовете на правото на ЕС, които предизвикаха нормотворческите способности на участниците, бяха ДИРЕКТИВА 2012/13/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство, ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/1919 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 октомври 2016 година относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест и ДИРЕКТИВА (EС) 2016/343 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство.

След равностойни и изключително оспорвани дебати победител стана отборът с ментор гл. ас. д-р Симеон Гройсман в състав: Валентин Кунчев, Вили Дацов, Гергана Урумовa, Дамян Атанасов, Зия Чобан, Крум Динев, Людмила Костова и Силвия Наумова.

Журито обяви и индивидуалните победители в следните категории:
- най-добър оратор – Вили Дацов;
- най-атрактивен участник в дебата – Дамян Димов и Панайот Йотов;
- бъдещ еврозаконодател – Людмила Костова и Зия Чобан;
- най-добър юридически език – Николай Недялков;
- и сам войнът е войн – Дарина Христова и Петър Баев;
- награда за най-коректен опонент – Георги Божинов и Денис Асенов;
- най-борбен участник – Елена Кралев и Илия Ласин.

Поредното състезание, организирано от Студентската научна академия „Ребус” премина при добра организация и в дух на уважение, екипност и конкуренция, а отборите демонстрираха високо ниво на познаване на материя и добра юридическата техника при изготвяне на своите проекти на закони.

Екипът на Юридически барометър използва повода отново да приветства оригиналния подход на организаторите от „Ребус" за постигане на една важна цел – засилване на практическите умения на студентите по право в областта на нормотворчеството и хармонизирането на българския правен ред с правото на ЕС, чрез поставянето им в състезателна среда.

 

Приятели на "Юридически барометър"