Представяне на 19. брой на Юридически барометър

Скъпи приятели, публичното представяне на деветнадесетия брой на списание Юридически барометър ще се състои на 16 октомври (сряда) 2019 г. от 11.00 часа в зала „София“, Гранд Хотел София.

Изследването разглежда състоянието и развитието на правния ред за периода януари – юни 2019 г., като по традиция включва количествен анализ на система от индикатори за наблюдение и оценка на основни компоненти на правния ред. Проследявайки дейността по създаване на правни норми от Народното събрание и органите на изпълнителната власт, конституционния и съдебен контрол върху законите и подзаконовите нормативни актове, тълкувателната дейност на върховните съдилища, транспонирането и прилагането на европейското право и практиката на Европейския съд по правата на човека, екипът на Юридически барометър се старае да представи обективна картина на правния ред за изминалите 6 месеца, както и аналитична съпоставка с изминали периоди.

Темата на броя ще бъде посветена на актуални въпроси, свързани с медицинския деликт.

Имаме удоволствието да представим и госта на новия 19. брой – адв. Мария Шаркова.

Адв. Шаркова е управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Шаркова и партньори”, предоставящо правни услуги в областта на здравеопазването. Тя е завършила СУ „Св. Климент Охридски“. През академичната 2015 – 2016 г. спечелва специализация „Хюбърт Хъмфри“ на Комисия „Фулбрайт“ и Държавния департамент на САЩ в областта на медицинското право, общественото здраве и здравните политики. По време на обучението си там стажува в правната програма на Федералния Център по контрол и превенция на заболяванията (CDC). Провежда различни обучения в много европейски държави и е участвала със свои презентации на международни форуми в университети в Полша, Испания и Холандия.

Автор е на множество статии в медиите и в научни списания, както и на първото изследване на съдебната практика в областта на медицинските деликти, на което е посветена и едноименната книга „Медицинският деликт“. Лектор е в ЦОА „Кръстю Цончев“.

Очакваме Ви!

Приятели на "Юридически барометър"