Юристите от СУ получиха своите дипломи

На 1 август 2020 г. в парка на Военната академия „Г. С. Раковски“ бяха връчени дипломите на студентите по право от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, випуск 2019. 381 абсолвенти получиха своите дипломи за завършено висше образование, като 97 от тях са с отличен успех.

Тържественото събитие беше открито с приветствие на декана на Юридическия факултет проф. Даниел Вълчев. Студентите бяха поздравени и от заместник-ректора на СУ доц. Анета Антонова.

Отличникът на випуска Георги Стоянов изказа благодарност към родителите, преподавателите и своите колеги.

2

Пожелания към младите юристи отправиха специалните гости на тържеството – председателят на Висшия адвокатски съвет г-жа Ралица Негенцова и българският съдия в Съда на Европейския съюз Александър Арабаджиев.

3

От миналата година беше възстановена традицията за произнасяне на академично слово, като през 2020 г. с тази чест бе удостоен ръководителят на Катедрата по наказателноправни науки на Юридическия факултет на Софийския университет проф. Пламен Панайотов.

4 960x540

За втора поредна година на церемонията по връчването на дипломите завършващите специалност „Право” студенти положиха „Клетва на посветилите се на правото“:

5 960x540

 

 

КЛЕТВА НА ПОСВЕТИЛИТЕ СЕ НА ПРАВОТО

 

Заклевам се

 

да прилагам с достойнство знанията, получени от

моите учители в правото и да спомагам за

поддържането на мира и справедливостта в

обществото,

 

да помня винаги, че основните повели на правото са

да се живее честно, да не се вреди другиму и да се

отдава всекиму неговото,

 

да пазя доверието и уважението към правната

професия и да я практикувам почтено и честно,

воден(а) от стремежа да различавам доброто от

злото, истината от неистината, справедливото от

несправедливото и правилното от неправилното,

 

да изпълнявам своя дълг на юрист за утвърждаване

на мъдростта и силата на правото като изкуство за

доброто и справедливото.

 

Заклех се!

 

6 960x540

 

Екипът на Юридически барометър пожелава много бъдещи успехи на колегите!

Приятели на "Юридически барометър"