МП предлага промени в Наредбата за придобиване на юридическа правоспособност

Министерството на правосъдието предлага изпитът за придобиване на юридическа правоспособност през 2021 г. вместо през месец октомври да се проведе през месец ноември, а заявлението за явяване на изпит и приложенията към него да се подават до края на месец септември 2021 г. вместо до края на месец август. Това е видно от публикуван в портала за обществени консултации проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност.

Промяната бе инициирана от ръководството на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (ЮФ на СУ), тъй като поради мерките, наложени във връзка с ограничаване на разпространението на Covid-19, държавният изпит по публичноправни науки от редовната сесия за завършилите семестриално ЮФ на СУ през 2020 г. бе отложен и вместо на 27 ноември 2020 г. (устен) и 2 и 3 декември (устен) се проведе на 18 януари 2021 г. (писмен) и 20 и 21 януари (устен).

Така, успешно положилите държавните изпити юристи ще могат да започнат стажа си за правоспособност едва през месец март 2021 г. и при сега действащата уредба и заложените срокове за подаване на документи не биха могли да се явят на изпит за придобиване на правоспособност през месец октомври 2021 г. Това на практика означава, че ако предложените промени в Наредбата не бъдат приети и сроковете за подаване на документи и датата за провеждане на изпита удължени, завършилите студенти ще трябва да се явят на този изпит най-рано през месец април 2022 г.

Тук можете да се запознаете с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност.

Приятели на "Юридически барометър"