ЮФ на СУ обяви „Година на правовата държава“

Юридическият факултет на Софийския университет обяви академичната 2021-2022 г. за „Година на правовата държава в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Под този надслов ще бъдат организирани научни и образователни събития, в т.ч. съорганизирани с международни партньори.

В рамките на първия семестър на академичната година засега са обявени три научни конференции: Франкофонските правни дни 2021 ‘Les réincarnations de l’État de droit en Europe’ („Превъплъщенията на правовата държава в Европа“), съорганизирана с Посолството на Република Франция в България, Френския институт и Университетската агенция на франкофонията; „Rule of Law – between Constitutional Transition and Democratic Backsliding. Central and Eastern European Perspectives” („Правовата държава – между конституционен преход и демократично отстъпление. Централно и източно европейски перспективи“), съорганизирана с фондация „Конрад Аденауер“ и национална конференция на тема „Правовата държава в Република България. Актуални проблеми в областта на конституционното правосъдие и съдебната власт“ (съорганизирана с фондация „Конрад Аденауер“). В рамките на инициативата ще се проведе и зимно училище на тема „Съвременни предизвикателства към правовата държава и демокрацията във време на нелиберализъм и популистки конституционализъм“ (съорганизирано с фондация „Конрад Аденауер“).

С инициативата си Юридическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ затвърждава място като център за дебати по актуални въпроси на научна дискусия, както и по основополагащи теми за обществените науки, каквато е темата за правните основи на държавата и обществото.

Приятели на "Юридически барометър"