В памет на професор Димитър Токушев (1946 – 2022 г.)

На 29 май 2022 г. ни напусна проф. д-р Димитър Токушев. Проф. Токушев беше дългогодишен преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет (ЮФ на СУ), водещ изследовател в сферата на историята на българската държава и право, член на Конституционния съд на Република България (2006 – 2015 г.) и негов председател в периода от 2013 до 2015 г.

Димитър Токушев е роден в Силистра през 1946 г., завършва Юридическия факултет през 1970 г., след което работи като районен прокурор в Пирдоп. От 1976 г. насетне се посвещава на преподавателската кариера, постъпвайки като асистент в Катедрата по теория и история на държавата и правото в ЮФ и извървявайки последователно път като старши асистент (1978 г.), главен асистент (1984 г.), доцент (1990 г.) и професор (2004 г.) по история на българската държава и право. Декан на Юридическия факултет на СУ в периода от 2003 до 2006 г.

Като преподавател проф. Токушев се помни от поколения български юристи, които той като първокурсници посрещаше с лекциите си по история на българската държава и право в ауд. 272 на Ректората. Неговата изследователска дейност беше посветена на богата проблематика из на историята на българското право с акцент върху пеналистиката, Търновската конституция и развитието на новобългарската съдебна система. Венец на тези му трудове стана публикуването на учебниците по история на новобългарската (2001 г.) и средновековната ни държава и право (2009 г.), които ще продължават да са ценен помощник на студентите в юридическите факултети.

Поклонението ще се състои на 2 юни 2022 г. (четвъртък) от 11:00 часа в ритуалната зала на Гробищен парк „Св. Архангел Михаил“ в квартал Бояна (гробищен парк „Бояна“).

Поклон!

Приятели на "Юридически барометър"