Представяне на новия брой на Юридически барометър

Публичното представяне на шестнадесетия брой на списание Юридически барометър ще се състои на 28 март (сряда) 2018 г. от 11.00 часа в зала „София“, Гранд Хотел София.
Изследването разглежда състоянието и развитието на правния ред за периода юли – декември 2017 г. Специално внимание в шестнадесетия брой на Юридически барометър е отделено на влезлите в сила през анализирания период и шумно дискутирани промени в Търговския закон, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. В рубриката „Законопроект на фокус“ екипът ще разгледа ЗИД на Наказателния кодекс, внесен със сериозните претенции за предотвратяване на корупцията с акцент върху корупцията в частния сектор.

Темата на броя е посветена на правната защита на личните данни. Специален гост на броя е г-жа Невин Фети – доктор по въпросите на защитата на класифицираната информация при договори, чийто предмет или изпълнение налага достъп до такава информация, преподавател по Правен режим на класифицираната информация в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, преподавател в Националния институт на правосъдието и в Института по публична администрация по въпроси, свързани със защитата на класифицираната информация, защитата на личните данни и достъпа до обществена информация, съветник по правни въпроси на Президента на Република България.

Приятели на "Юридически барометър"