В закрито заседание, проведено на 13 март 2018 г., Конституционният съд разгледа конституционно дело № 14/2017 г., докладвано от съдията Румен Ненков, и постанови решение, с което отхвърли искането на 66 народни представители от 44. Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 6, ал. 1, Раздел ІІ, т. 1.2 „Субсидии и други трансфери“ от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година (обн., ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.).
На 23 и 24 март 2018 г. Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира Втората „Еразъм“ седмица на правната наука на тема Rule of Law at the Beginning of the XXI Century („Правовата държава в началото на XXI в.“). Събитието ще се проведе на 23 март 2018 г. от 14 до 19.30 и на 24 март 2018 г. от 9.20 до 19.10 часа в 272 аудитория на Юридическия факултет на Алма матер.
На тържествена церемония, която ще се състои на 23 март 2018 г. в 11.00 часа в Аулата на Университета, председателят на Съда на Европейския съюз проф. д-р Кун Ленартс ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Публичното представяне на шестнадесетия брой на списание Юридически барометър ще се състои на 28 март (сряда) 2018 г. от 11.00 часа в зала „София“, Гранд Хотел София. Изследването разглежда състоянието и развитието на правния ред за периода юли – декември 2017 г. Специално внимание в шестнадесетия брой на Юридически барометър е отделено на влезлите в сила през анализирания период и шумно дискутирани промени в Търговския закон, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. В рубриката „Законопроект на фокус“ екипът ще разгледа ЗИД на Наказателния кодекс, внесен със сериозните претенции за предотвратяване на корупцията с акцент върху корупцията в частния сектор.

Приятели на "Юридически барометър"