Публичното представяне на шестнадесетия брой на списание Юридически барометър ще се състои на 28 март (сряда) 2018 г. от 11.00 часа в зала „София“, Гранд Хотел София. Изследването разглежда състоянието и развитието на правния ред за периода юли – декември 2017 г. Специално внимание в шестнадесетия брой на Юридически барометър е отделено на влезлите в сила през анализирания период и шумно дискутирани промени в Търговския закон, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. В рубриката „Законопроект на фокус“ екипът ще разгледа ЗИД на Наказателния кодекс, внесен със сериозните претенции за предотвратяване на корупцията с акцент върху корупцията в частния сектор.

Приятели на "Юридически барометър"