Списание „Юридически барометър“

snimka spisanie LBЕдна от най-значимите инициативи на Центъра е проектът Юридически барометър, който стартира през 2010 г. Пилотният брой на изследването се осъществи с подкрепата на Посолството на Кралство Нидерландия в България, програма МАТRА/КАP.

В следващите 3 години основна подкрепа за реализацията на проекта имаше Фондация „Америка за България“.

От създаването му досега са представени 21 броя на изследването.

Юридически барометър е гражданска инициатива за наблюдение, анализ и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България. Проектът се реализира от екип, който включва юристи с опит в областта на нормотворческата и правоприложната дейност, преподаватели, докторанти и студенти по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Изследването се състои от две основни части:

1. Количествен анализ на система от индикатори за наблюдение и оценка на основни компоненти на правния ред: дейност по създаване на правни норми от Народното събрание и органите на изпълнителната власт; конституционен и съдебен контрол върху законите и подзаконовите нормативни актове; тълкувателна дейност на върховните съдилища; транспониране и прилагане на европейското право; практика на Европейския съд по правата на човека;

2. Съдържателен/качествен анализ на по-важни закони и законопроекти.

Всеки брой на изследването включва и тема на броя, в рамките на която екипът излага своите възгледи по значим правен проблем.

Юридически барометър излиза два пъти годишно, като всеки брой обхваща период от 6 месеца. Всички броеве на изследването са достъпни и онлайн, на интернет страницата на Центъра за правни инициативи, както и във Фейсбук.

Интересна част от проекта Юридически барометър са наградите Златен пирон, които се присъждат за най-лоши примери в законодателството.

 

Тук можете да намерите всички броеве на списание „Юридически барометър“:

СПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР, БРОЙ 22, ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ 2023

СПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР, БРОЙ 21, ЯНУАРИ – ЮНИ 2023

СПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР, БРОЙ 20, ЮЛИ 2019 – ДЕКЕМВРИ 2022

СПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР, БРОЙ 19, ЯНУАРИ – ЮНИ 2019

СПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР, БРОЙ 18, ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ 2018

СПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР, БРОЙ 17, ЯНУАРИ – ЮНИ 2018

СПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР, БРОЙ 16, ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ 2017

СПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР, БРОЙ 15, ЯНУАРИ – ЮНИ 2017

СПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР, БРОЙ 14, ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ 2016

СПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР, БРОЙ 13, ЯНУАРИ – ЮНИ 2016

СПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР, БРОЙ 12, ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ 2015

СПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР, БРОЙ 11, ЯНУАРИ – ЮНИ 2015

СПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР, БРОЙ 10, ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ 2014

СПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР, БРОЙ 9, ЯНУАРИ – ЮНИ 2014

СПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР, БРОЙ 8, ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ 2013

СПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР, БРОЙ 7, ЯНУАРИ – ЮНИ 2013

СПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР, БРОЙ 6, ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ 2012

СПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР, БРОЙ 5, ЯНУАРИ – ЮНИ 2012

СПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР, БРОЙ 4, ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ 2011

СПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР, БРОЙ 3, ЯНУАРИ – ЮНИ 2011

СПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР, БРОЙ 2, ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ 2010

СПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР, БРОЙ 1, ЯНУАРИ – ЮНИ 2010

Още в тази категория: Центърът за правни инициативи... »

Приятели на "Юридически барометър"