Станислав Йежи Лец

Хора, обединявайте се! Вижте: нулата е нищо, но две нули вече значат нещо.

Приятели на "Юридически барометър"