Нилс Бор

Не, не, ти не мислиш – ти просто си логичен.

Приятели на "Юридически барометър"