Професор Методи Марков

Metodi MarkovНа 24 юни 2018 г. ни напусна нашият приятел и колега проф. д.ю.н. Методи Марков.

Методи Марков Марков е роден на 30 май 1959 г. в Горна Оряховица.

През 1984 г. завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет. Между 1991 г. и 2002 г. е последователно хоноруван асистент, старши асистент, главен асистент и доцент в катедрата по гражданскоправни науки на Юридическия факултет. През 2009 г. е избран за професор в Юридическия факултет на Софийския университет.

Методи Марков е доктор по право от 1994 г., а от 2013 г. е доктор на юридическите науки.

Години наред проф. Марков води курсове по правна защита на конкуренцията и по облигационно право, както и отделни лекции по семейно и наследствено право в Юридическия факултет на Софийския университет. Преподава и в други факултети на Софийския университет, както и в Югозападния университет „Неофит Рилски“ и в Нов български университет. Член е на редколегията на списание “Съвременно право”.

Методи Марков е автор на множество книги и учебници, сред които „Искът за собственост по чл. 108 от Закона за собствеността”, „Ипотеката”, „Даване вместо изпълнение”, Ограничаване на конкуренцията (забранени споразумения, решения и съгласувани практики по чл. 9 от Закона за защита на конкуренцията) и Ограничаване на конкуренцията от държавата (държавно регулиране, държавни помощи, обществени поръчки, публични предприятия). Публикувал е над 180 студии и статии в областта на вещното право, облигационно право, семейно право, наследствено право, защитата на конкуренцията, обществените поръчки. Учебните помагала по Облигационно право, Семейно и наследствено право и Вещно право (в съавторство с проф. Владимир Петров), които предлагат пълнота, систематичност и изчерпателност на материята в кратка и прецизирана форма остават високо ценени от преподаватели, студенти и практикуващи юристи.

Поклон пред паметта му!

Приятели на "Юридически барометър"