Професор Владимир Кутиков

Vladimir KutikovПрез 2018 г. се навършват 110 години от рождението на проф. Владимир Йосифов Кутиков – оставил ярък отпечатък в сферата на международното право, изявен учен, преподавател и общественик.

Професор Владимир Кутиков е роден на 8 август 1908 г. в гр. Варна. Завършва средно образование във Френския лицей в гр. Пловдив през 1928 г., а през 1932 г. завършва висшето си юридическо образование в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Още по време на следването си проявява своя талант да пише и в периода 1932-1936 г. се занимава основно с журналистическата и преводаческа дейност.

През 1936 г. започва да работи в Дирекцията на печата към Министерство на външните работи и пристъпва в дипломатическата кариера. Служи в българското дипломатическо представителство в Букурещ, по-късно е назначен за ръководител на службите по печата и консулските дела в българската легация в Париж. От 1946 г. до 1974 г. е юридически съветник към Министерството на външните работи (МВнР).

През 1946 г. Владимир Кутиков е избран и назначен за редовен доцент по международно публично и международно частно право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, а през 1951 г. е избран за професор по международно публично и международно частно право. В периода от 1963 г. до 1974 г. ръководи катедрата по международно право и международни отношения.

Преподавателска дейност на проф. Владимир Кутиков разкрива широк тематичен обхват. Той води курсове по международно публично право, международно частно право, проблеми на СИВ и международни отношения. Чете и курсове за повишаване на квалификацията на юристи, дипломати и други специалисти. Преподава и на служители на МВнР и други държавни органи по международно публично право, международно частно право, дипломатически отношения, дипломатически протокол, дипломатическо и консулско право и др.

Научната му и преподавателска дейност достига и извън пределите на България, като участва с доклади в редица научни форуми и конференции, води курсове в чуждестранни университети. По покана на Хагската академия по международно право през 1969 г. проф. Кутиков изнася лекционен курс „Проблеми на международното частно речно право”.

Активната обществена и консултантска работа на проф. Владимир Кутиков не се изчерпва с работата му за МВнР. Той консултира и Министерството на външната търговия, Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта, Министерския съвет и други държавни органи. Проф. Кутиков участва в експертни групи по изготвяне на българската позиция по важни международноправни казуси, както и в международни преговори. Член е на официални делегации на българското правителство, участва в Дипломатическата конференция по интелектуална собственост в Стокхолм през 1967 г., в Дипломатическата конференция на ООН относно правото на международните договори във Виена през 1969 г., в международната конференция по речно право в Лагониси, Гърция през 1966 г. и др. По решение на българското правителството е бил член на Постоянния арбитражен съд в Хага (1963-1974). Като член на Съвета по законодателството при Министерството на правосъдието, Съвета по законодателството при Държавния съвет на НРБ и в други държавни органи участва в изготвянето на редица нормативни актове, сред които Кодекса на търговското корабоплаване, Семейния кодекс и др.

Интензивната и многообразна дейност на проф. Кутиков е обективирана в над 75 студии и статии, както и в книги, учебници и преводи на научна и учебна литература. Общопризнато е, че най-значителното научно произведение на проф. Кутиков е неговият фундаментален курс “Международно частно право на Народна Република България”, претърпял четири издания за периода от 1955 г. до 1993 г. Изследванията му са белязани с теоретична задълбоченост и практическа обоснованост, како и с оригинални идеи, способствали за развитието на правната наука.

Поклон, професоре!

Приятели на "Юридически барометър"