Аристотел

Познанието започва от почудата.

Приятели на "Юридически барометър"