Професор Константин Кацаров

Prof. Kacarov2 K2През 2018 г. се навършват 120 години от рождението на проф. Константин Кацаров.

Константин Иванов Кацаров е роден през 1898 г. в гр. София. През 1920 г. завършва право в университета в Берн, Швейцария и защитава докторат на тема „Експроприационният процес според швейцарското право” (Das Expropriationsverfahren nach Schweizerischen recht.).

През 1931 г. става редовен доцент в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Между 1936 г. и 1942 г. е последователно извънреден професор, хоноруван извънреден професор и хоноруван професор, а през 1945 г. е избран за професор в Катедрата по търговско право на Софийския университет. До 1951 г. проф. Кацаров чете курсове по Търговско право (обща част, дружествено право, търговски сделки, несъстоятелност), Морско търговско право и Международно частно право в ЮФ на СУ.

Напуска България и се установява в Швейцария след 1956 г. През 1963 г. е назначен за частен доцент в Женевския университет, където преподава Търговско право до 1970 г.

В началото на 60-те години на XX век създава консултантска агенция в областта на индустриалната собственост, която подпомага фирмите в търговско-икономическите отношения между западните и източноевропейските страни. По негова инициатива в началото на 1969 г. в Женева е учредена фондация „Константин и Зиновия Кацарови”, а дейността ѝ е под егидата на Общия фонд на Женевския университет. Фондацията отпуска стипендии на български граждани, които желаят да продължат образованието си в университети в Швейцария. През 1970 г. той завещава цялото си имущество на Общия фонд на Женевския университет с изричното условие то да бъде използвано за дейността на фондацията, като едно от изискванията към стипендиантите е да се завърнат в България след завършването на обучението им.

През 1974 г. от името на фондацията проф. Кацаров дарява 1500 тома научна и друга литература на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. София.

Той е сред основателите на дружеството за българо-швейцарско приятелство и един от учредителите на основаното в Мюнхен академично дружество „Д-р Петър Берон”.

Проф. Кацаров получава признание като изтъкнат учен в областта на правните науки и е избран за член на редица български и международни научни организации: Международната асоциация по право, Словашката академия на науките, Академичното общество в Женева, Обществото за право и законодателство в Женева, Британския институт по международно и сравнително право, Археологическото дружество по международно право.

Автор е над двадесет книги, деветнадесет студии и статии и два учебника – Морско търговско право и курс с лекции по „Търговско право”. През 1960 г. е издаден на френски език неговият фундаментален труд – „Теория на национализацията”, който впоследствие е преведен на седем езика и публикуван в единадесет страни.

През 2016 г. проф. Кацаров посмъртно е удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий” I степен.

Поклон!

Приятели на "Юридически барометър"