Професор Нено Неновски

Prof. Neno Nenovski 1През 2019 г. се навършват 85 години от рождението и 15 години от смъртта на големия български юрист проф. Нено Неновски.

Той е роден на 16 март 1934 г. в с. Балван, област Велико Търново. През 1952 г. завършва средно образование в Мъжката гимназия „Св. Кирил” във Велико Търново.

През 1959 г. се дипломира в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Между 1962 и 1975 г. е последователно асистент, старши асистент (1965) и главен асистент (1970) в катедрата по Теория и история на държавата и правото в ЮФ на СУ.

От 1975 г. е старши научен сътрудник в Института по науките за държавата и правото при БАН, а през 1990 г. става професор в същия институт. От 1995 г. е избран за член-кореспондент на БАН.
Проф. Неновски специализира в Европейския университетски център в Нанси, Франция (1965-1966 г.) и в Международния факултет по сравнително право в Страсбург, Франция (1969 г.), а през 1970 г. става доктор по право в ЮФ на Московския държавен университет „М. Ломоносов”.

Чете курсове в Юридическия факултет на СУ по История на политическите и правните учения (1965-1987 г.), Теория на държавата и правото (1984-1990 г.) и Права на човека (1994-2000 г.), по Основи на държавата и правото във Факултета по журналистите и масови комуникации на СУ (1994-2000 г.) и по Обща теория на правото (1996-2002 г.) и Конституционно правосъдие (1996-2002 г.) в Нов български университет.

През целия си живот проф. Неновски е професионално и публично активна личност. В периода 1959-1962 г. е прокурор в Горна Оряховица и във Велико Търново. Между 1989 и 1991 г. е заместник-директор на Института за правни науки при БАН. Между 1990 и 1991 г. е заместник-председател на Комисията по правни науки, а между 1995 и 1997 г. е член на Президиума на ВАК.

Между 1991 и 1994 г. е член на Конституционния съд.

В периода 1995-1997 г. е заместник-председател на Съвета по законодателство при 37-то Народно събрание и заместник-председател на Консултативния съвет по законодателство при 39-то НС (2001-2004 г.).

Проф. Неновски е един от учредителите на Международната асоциация по философия на правото и социалната философия. От 1973 г. е член на Съюза на учителите в България. От 1985 г. е член и на българската Асоциация по философия на правото и социална философия, а от 1990 г. е и неин председател.

Той е председател на ръководството на Правната секция при Съюза на учените в България (1990-1991) и чуждестранен член на Академията за обществени науки на Русия (1992).

Участва като експерт в работата по конституционните промени между 1989 и 1991 г.

Член на редакционната колегия и главен редактор на сп. „Правна мисъл”. От 1999 до смъртта си през 2004 г. е главен редактор на сп. „Юридически свят”. Член е на главната редакция на еднотомната национална енциклопедия „България” (БАН).

Основните научни интереси на проф. Неновски са в областта на философията и общата теория на правото, историческото развитие на правните доктрини, конституционното право и конституционното правосъдие. Автор е на близо 20 книги, 6 учебници и учебни помагала и над 130 студии и статии. Сред най-значимите негови произведения се открояват „Приемствеността в правото”, „Единство и взаимодействие на държавата и правото” (преведени и в чужбина) и „Право и ценности".

Поклон, професоре!

 

Приятели на "Юридически барометър"